...
بک-اند همکتابی - شبکه اجتماعی کتاب
hamketabi.com

در زمان خالی که داشتم شروع کردم به ساخت یک شبکه اجتماعی کتاب. بک-اند تغریبا تموم هستش ولی هنوز فرصت نکردم روی فرانت-اند کار کنم.

...
سایت وب نشین
webneshin.com

این وب سایت رو بیشتر برای کار با تکنولوژی های جدیدی که دارم باهاشون کار می کنم ساختم.